Mariposa Investment Group

Investeren met hoog rendement.

Beleggen of investeren doet u in de regel alleen met vrij vermogen, ofwel geld dat u kan missen. Want er zit altijd een risico aan vast. En hoe groter het risico, des te hoger het mogelijke rendement in de regel is.

Sparen of beleggen

Er zijn grofweg twee manieren om uw geld te laten groeien: sparen en beleggen. Sparen is veilig maar u wordt er niet rijk mee. Sterker nog, uw spaargeld verliest waarschijnlijk aan koopkracht.

Beleggen is vaak een beter alternatief.

Want beleggen levert doorgaans meer op dan sparen. En beleggen hoeft niet risicovol of moeilijk te zijn.

De Mariposa investment Group biedt u een eenvoudige mogelijkheid om te beleggen, u kunt bij ons deelnemen in een obligatiefonds met naar keuze uitkering per kwartaal of een obligatiefonds met een uitkering na een vooraf bepaalde periode.

Naast rente dragende obligaties is er de mogelijkheid om Halal (islamitisch beleggen) te beleggen in zero bonds.

Zero bond is een obligatie die tijdens de looptijd geen rentebetalingen doet (coupons) maar afgelost wordt tegen een van tevoren bekend bedrag.

Hoog rendement

Obligaties

Als obligatiehouder leg je geld in en geef je hiermee de onderneming een lening. De onderneming betaalt de obligatiehouder rente en lost de obligaties t.z.t. af.

Commanditaire vennootschappen

Commanditaire vennootschappen (CV’s)

Via een commanditaire vennootschap (CV) kunt u beleggen samen met de Mariposa Investment Group in bijvoorbeeld vastgoed of in een andere vorm van een bedrijf .

Bij een CV zijn er twee soorten vennoten: één beherend vennoot (de beheerder) en meerdere stille vennoten (de commanditaire vennoten). De stille vennoten zijn de beleggers. U brengt geld in de vennootschap in, maar houdt u niet bezig met de verdere gang van zaken van de onderneming. Als stille vennoot krijgt u voor uw deelname in de vennootschap een rentevergoeding of een aandeel in de winst.