Beleggen in een commanditaire vennootschap

Bij een CV zijn er twee soorten vennoten: één beherend vennoot (de beheerder) en één of meerdere stille vennoten (de commanditaire vennoten). De stille vennoten zijn de beleggers. Zij brengen geld in de vennootschap in, maar houden zich niet bezig met de verdere gang van zaken van de onderneming. Als stille vennoot krijgt u voor je deelname in de vennootschap een rentevergoeding of een aandeel in de winst.

Mariposa investment group maakt in de regel gebruik van een commanditaire vennootschap met overdraagbare participaties een open CV.

In deze ondernemingsvorm kan zowel in onroerend goed danwel in een handelsonderneming worden deel genomen.

De commanditaire vennoten zijn de beleggers die het vermogen inbrengen in de CV. De commanditair vennoten zijn niet aansprakelijk, tenzij ze zich actief bemoeien met het bestuur van de CV. Het maximale risico dat zij lopen is het verlies van hun ingelegde vermogen indien de belegging slecht uitpakt. Commanditair vennoten kunnen zowel privépersonen als rechts-personen zijn.

Wat vaak als voordeel wordt gezien bij deze ondernemingvorm is de anonimiteit van de commanditaire vennoten.

Wilt nadere informatie over deze mogelijkheid voor u bel even 0641674867