Commanditaire vennootschappen (CV’s)

Commanditaire vennootschappen (CV’s)

Via een commanditaire vennootschap (CV) kun je beleggen in bijvoorbeeld vastgoed, scheepvaart of in alle vormen van een bedrijf zelfs in de filmindustrie. Niet alle CV’s vallen onder toezicht van de AFM.

Bij een CV zijn er twee soorten vennoten: één beherend vennoot (de beheerder) en meerdere stille vennoten (de commanditaire vennoten). De stille vennoten zijn de beleggers. Zij brengen geld in de vennootschap in, maar houden zich niet bezig met de verdere gang van zaken van de onderneming. Als stille vennoot krijg je voor je deelname in de vennootschap een rentevergoeding of een aandeel in de winst.