Halal Beleggen en investeren

Beleg via een Islamitische Obligatie rekening – Halal Beleggen & investeren volgens regels Islamic Finance

Zij die de principes van de heilige Quran naleven vragen zich wellicht af is beleggen haram is en of halal beleggen (islamitisch beleggen) mogelijk? De Mariposa Investment Groep maakt Islamitisch beleggen mogelijk.

Een Halal Obligatierekening is een rekening die de principes gedefinieerd in de Sharia wetten met betrekking tot rente in Islam als uitgangspunt heeft.

Zeker in Nederland en Europa zijn er maar weinig aanbieders die de regels met betrekking tot Islam en halal beleggen respecteren omdat dit vrijwel onmogelijk is.

De Commissie voor het uitvaardigen van Fataawaa werd gevraagd over het kopen van aandelen in private bedrijven die alleen handelen in liefdadigheid, landbouw, banken, verzekeringsmaatschappijen en oliebedrijven. Hun antwoord luidde als volgt:   “Het is toegestaan om aandelen in deze bedrijven te kopen zolang deze niet in rente handelen. Handelen deze bedrijven echter in rente dan is het niet toegestaan. Het is namelijk bewezen dat het handelen in rente volgens de Koran, Soennah en de consensus van de geleerden Haraam is.   Zo ook is het volgens de Shariecah verboden om aandelen in commerciële verzekeringsmaatschappijen te kopen. Verzekeringspolissen gaan gemoeid met onduidelijkheden, rente en het kopen van iets onbekends.” (Fataawaa al-Islammiyyah, boekdeel 2, blz. 43)

“Het principe van kopen en verkopen van aandelen in productiebedrijven, commerciële bedrijven en landbouwbedrijven is volgens de Shariecah toegestaan, omdat deze bedrijven winst of verlies draaien. Dit principe is verwant aan het begrip Moedaarabah of vennootschap (aandeelhouderschap).   Wel is de voorwaarde dat de vennootschap geen op rente gebaseerde transacties aangaat, ongeacht of het gaat om het ontvangen of het betalen van rente.   Dat u deze vraag stelt, wekt de indruk dat u ervan bewust bent dat deze bedrijven handelen met rente door deze te ontvangen of te betalen. Op basis hiervan kan het kopen van aandelen in deze bedrijven gezien worden als het kopen van aandelen in een op rente gebaseerde activiteit. En dit is verboden volgens de Shariecah.

Het probleem is dat er vrijwel geen bedrijven bestaan die voor hun produtie of dienstverlening geen geld lenen en hier vervolgens rente over betalen.

Mariposa Investment Groep biedt haar cliënten de mogelijkheid tot Halal beleggen in Index opties via een nulcouponobligatie De winst komt voor uit de tijdsduur van de optie

De tijdsduur die verstrijkt tussen de aanschaf en de verkoop van de opties is de winst die op deze investering wordt gemaakt.

Halal beleggen/ Halal investeren met inachtneming principes Islamic Finance & Islam Rente

Vraagt u zich af of beleggen haram is of Index trading Halal is en hoe Halal beleggen mogelijk is?

Let er bij het selecteren van een Islamic account op dat de rekening aan de volgende twee basisprincipes van Islamic finance voldoet.

Onze Islamic Obligatie rekening gaat uit van de twee Islamic Finance regels met betrekking tot:

1. Rente Islam – betaling en ontvangst van enige vorm van rente in Islam is verboden (RIBA)

2. Verdeling van winsten en risico’s in de bedrijfsvoering

Deze twee principes passen niet in de bancaire tradities en Westerse vormen van investeren . Om de principes van Islamic finance en Halal beleggen te respecteren, bieden wij specifieke Obligatie rekeningen die bekend staan als Islamic accounts.

Islamic accounts die worden aangeboden aan klanten die voor Halal beleggen kiezen en hun beleggings activiteiten willen uitvoeren in overeenstemming met hun religieuze overtuigingen en principes.

Waarin belegt U?

Een nulcouponobligatie, zero coupon bond of bullet is een obligatie zonder coupons, die dus geen interest (rente) uitbetaalt. De houder van een nulcouponobligatie heeft het recht om één enkele uitbetaling te ontvangen, aan het einde van de looptijd een vooraf gespecificeerde som geld die op de einddatum van de obligatie wordt uitbetaald. De uitgifteprijs van een nulcouponobligatie is om die reden lager dan de nominale waarde, het bedrag dat de uitgever op de einddatum (c.q. vervaldatum) uitkeert.

Of u kiest voor een nulcouponobligatie die in 4 termijnen per jaar terug betaald (Kwartaal Obligaties)

De ontvangen gelden van deze obligatiefondsen worden door ons uitsluitend aangewend om in beursindexen te beleggen volgens de Iron Conder methode het aan u uit te keren bedrag is dus nooit door enige rente vergoeding verkregen.

A-3 FONDS

Momenteel kunt investeren in het A-3 fonds met een looptijd van drie jaar.

De aanschafprijs per obligatie bedraagt 750,00 euro de terugbetaling is 1050,00

euro per obligatie.

U ontvangt 12 kwartalen (drie jaar) 87,50 euro per kwartaal.

A-5 FONDS

Momenteel kunt investeren in het A-5 fonds met een looptijd van 5 jaar.

De aanschafprijs per obligatie bedraagt 1000,00 euro de terugbetaling is 1200,00

U ontvangt 20 kwartalen (vijf jaar) 60,00 euro per kwartaal.

Naar inschrijven>>>