Iron condor

Uitleg theorie iron condor

Een bekende en bewezen strategie is de Iron Condor methode. Deze methode is in Amerika ontwikkeld, maar wordt tegenwoordig over de hele wereld gebruikt, door zowel professionele als particuliere beleggers. De Iron Condor belooft winstgevend beleggen, zonder dat het stressvol is. Dat klinkt natuurlijk veelbelovend, maar wat houdt deze methode dan precies in? Hier lees je alles over de Iron Condor methode welke in een aangepaste vorm wordt toegepast door Mariposa Investment Group.

Van de vier opties worden twee opties gekocht en twee verkocht. De strategie bestaat eigenlijk uit twee verticale spreads – een short vertical put spread en een short vertical call spread – met dezelfde expiratiedatum.

Bij zowel de vertical call- als de put spread wordt een out-of-the-money optie geschreven. Deze wordt afgedekt door een nog verder out-of-the-money optie te kopen. Middels deze strategie wordt er dus ingespeeld op het verlies aan tijdswaarde (theta); de geschreven opties hebben een groter verlies aan tijdswaarde dan de gekochte opties die als dekking dienen.

Wanneer de onderliggende waarde binnen de bandbreedte van de geschreven call- en putopties blijft, bedraagt de ontvangen premie de winst. De bandbreedte van de geschreven en gekochte opties bepaalt de te ontvangen premie. Naarmate deze zone kleiner wordt, neemt de premie toe. Het risico dat de koers buiten de bandbreedte komt, is dan immers groter.

Zoals gezegd, is bij een iron condor het maximale verlies vooraf bekend. Het risico is gemaximaliseerd tot het verschil tussen de uitoefenprijzen van de geschreven en gekochte opties, minus de ontvangen premie.

In bovenstaand voorbeeld is voor de gehele strategie $ 1 aan premie ontvangen. Hierdoor ligt de break-even prijs op $ 39 en $ 51. Noteert de prijs van de onderliggende waarde tussen $ 39 en $ 51 tijdens expiratie, dan wordt winst gemaakt. Deze winst is gemaximaliseerd tot $ 100.

Omdat de afstand van de geschreven call- en putspread $ 5 bedraagt, betreft dit het maximale verlies. De ontvangen premie wordt hier nog van afgetrokken, waardoor het maximale verlies uitkomt op $ 400. Dit verlies wordt geleden als de onderliggende waarde boven een koers van $ 55 of onder een koers van $ 35 expireert.

Voordelen iron condor

  • Beperkt risico tegenover de optiegrieken
  • Uitstekende risk/reward verhouding
  • Veel mogelijkheden voor positiemanagement

Wat is de beste looptijd en uitoefenprijs?

De optiestrategie is voornamelijk gericht op het binnenslurpen van de optiepremie. Hierbij is het zaak dat het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde van de combinatie zo hoog mogelijk. Met dit in het achterhoofd wordt de uitoefenprijs en looptijd bepaald.

Kiezen uitoefenprijs

De uitoefenprijzen die worden gekozen bepalen de bandbreedte waartussen de onderliggende waarde moet expireren om winst te maken. Des te kleiner u deze bandbreedte maakt, des te kleiner de kans wordt dat de expiratie binnen deze zone bevindt en het risico op verlies dus groter.

Hier staat tegenover dat de ontvangen premie steeds kleiner wordt naarmate de bandbreedte groter wordt. Dit is ook logisch aangezien de kans ook groot is dat de expiratie binnen deze bandbreedte plaatsvindt. De beloning hiervoor wordt in dat geval dus steeds kleiner.

Kiezen looptijd

Qua looptijd is het raadzaam om voor maximaal een maand te kiezen, aangezien u inspeelt op het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde dat uw kant op komt. Bij een looptijd van langer dan een maand is de theta van de optiestrategie nog nihil.

Daarnaast wordt de kans natuurlijk steeds groter dat een grote beweging wordt ingezet, naarmate de looptijd langer wordt. Dit betekent dat het risico op verlies dus ook toeneemt.

Positiemanagement

Voor de optiebelegger met een openstaande iron condor is het uitdagend om de positie te managen wanneer de koers van de overliggende waarde noteert en expiratie nabij is. Als dit het geval is, heeft de optiebelegger meerdere keuzes om in te grijpen:

  • Het sluiten van de positie
  • Het doorrollen van de positie naar een volgende expiratiedatum
  • De positie aanhouden tot expiratiedatum

Het sluiten van de positie is de meest drastische stap waarmee in de meeste gevallen een verlies op de openstaande positie wordt gerealiseerd. De positie wordt beëindigd om het risico op verdere verliezen uit te sluiten.

Bij het doorrollen van de positie naar een volgende expiratiedatum worden de openstaande opties gesloten. Deze worden direct, door middel van een combinatieorder, doorgerold naar een volgende expiratiedatum. Dit kan tegen dezelfde of andere uitoefenprijzen, afhankelijk van de verwachtingen over de koersontwikkeling van de onderliggende waarde.

De laatste mogelijkheid is om de huidige positie aan te houden tot de expiratiedatum. Het nadeel hiervan is dat de gamma groter wordt naarmate de expiratie dichterbij komt. Dit betekent dat bewegingen in de onderliggende waarde in dat geval van grote invloed zijn op de prijsontwikkeling van de opties.

Op dat soort momenten is extra oplettendheid vereist. Het realiseren van het maximale verlies is iets wat de optiebelegger namelijk te allen tijde moet proberen te voorkomen.

Praktisch voorbeeld van de iron condor; Russel 2000

Begin maart 2014 bereikte de Russel 2000 ETF (IWM) een meerjarig hoogtepunt. Deze ETF, die als onderliggende waarde de uit 2000 Amerikaanse small caps bestaande Russel 2000 heeft, is zeer liquide. De opties op dit product hebben een kleine spread en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor het opzetten van een iron condor.

Vanaf het hoogtepunt in maart heeft de index een terugval gekend van 10%. Vervolgens stabiliseerde de koers, hét moment om de optiecombinatie op te zetten. Op 5 mei 2014 wordt positie ingenomen middels een iron condor. Bij deze transactie is gekozen om de bandbreedte ruim te houden, zodat het risico beperkt is. Voor het opzetten van de combinatie zijn de volgende transacties uitgevoerd:

Koop:Putoptie IWM juni 2014 98
Verkoop:Putoptie IWM juni 2014 101
Verkoop:Calloptie IWM juni 2014 118
Koop:Calloptie IWM juni 2014 121

De optiegrieken voor deze optiecombinatie zijn als volgt:

DeltaGammaVegaTheta
4-241

Ondanks dat het in dit voorbeeld om 4 opties gaat (2 gekocht en 2 geschreven), blijven de optiegrieken zeer beperkt. De gekochte opties worden vrijwel volledig geneutraliseerd door de verkochte opties. De theta van 1 geeft aan dat op het moment van inname, dat de optiecombinatie dagelijks € 1 aan premie meer waard wordt. Noteert de AEX binnen de vastgestelde bandbreedte en komt expiratie dichterbij, dan wordt de positieve theta een stuk hoger.

Voor het opzetten van deze combinatie doet u 4 optietransacties. De totale investering van deze iron condor wordt als volgt berekend:

 Actie Optie Betaald Ontvangen
 Koop PUT 98 $ 0,45
 Verkoop PUT 101 $ 0,75
 Verkoop CALL 118 $0,45
 Koop CALL 121 $ 0,15
 Betaalde premie $ 0,60
 Ontvangen premie $ 1,20
 Totaal ontvangen premie $ 0,60

Voor de gehele optiestrategie ontvangt u $ 0,60 aan premie. De break-even prijs ligt dus op $ 100,40 en $ 118,60. De ontvangen premie vergroot namelijk de bandbreedte van de geschreven put- en callopties met $ 0,60. Door de standaardmultiplier van 100 ontvangt u $ 60 aan premie, exclusief transactiekosten.

Onderstaande grafiek van de Russel 2000 ETF toont de bandbreedte waarin winst wordt gemaakt.Vergroten

Noteert de ETF tijdens expiratie binnen de bandbreedte van $ 100,40 en $ 118,60, dan expireren alle opties waardeloos. De ontvangen premie is uw winst, wat direct de maximale winst voor deze positie is.

Het maximale verlies is in dit geval: $ 3,00 – $ 0,60 = $ 2,40. Door de standaardmultiplier van 100 is uw maximale verlies dus $ 240. In dit voorbeeld wordt het maximale verlies geleden als de onderliggende waarde onder de $ 98 óf boven de $121 expireert.

De prijsontwikkeling van de Russel 2000 ETF bleef richting de afloopdatum van de opties binnen de bandbreedte. Enkele dagen voor expiratie noteerde de koers rond de $ 116, wat $ 2 onder de bovengrens van de geschreven calloptie is. Als de bovengrens dichtbij is, kan worden gekozen om de positie te sluiten en de winst te realiseren. In dit geval kan de geschreven calloptie worden teruggekocht, om vervolgens de overige posities waardeloos af te laten lopen.

In de praktijk is gekozen om de positie in zijn geheel aan te houden tot expiratie. De slotkoers van de ETF kwam uit op $ 118,25, waarmee de geschreven calloptie een waarde had van $ 0,25. Door deze terug te kopen in het laatste uur van de handel is alsnog een winst gerealiseerd van $ 0,35 (= $ 0,60 -$ 0,25). Tegenover het mogelijke risico van $ 2,40 komt dit uit op een rendement van bijna 15%.

Bron Lynx